eManager: system realizacji, zarządzania i kontroli magazynu dla AutoStore

Maksymalizuj wydajność procesów w Twoim magazynie, ogranicz koszty operacyjne i zwiększ satysfakcję klienta


Skontaktuj się z nami

Co zyskujesz

eManager to połączenie WES, WMS i WCS, które umożliwia monitorowanie i integrację AutoStore z innymi systemami automatyzacji magazynu i dowolnym oprogramowaniem.

 • Aplikacja AutoStore opracowana przez Element Logic
 • Zoptymalizowany pod kątem AutoStore interfejs użytkownika
 • Wbudowana pomoc operatora przy wykonywaniu zadań w systemie AutoStore
 • Lokalizacja produktu i kontrola zapasów
 • Raporty operacyjne i portal usługowy
 • Zarządzanie procesami magazynowymi w AutoStore
 • Integracja z eOperatorem, zrobotyzowanym rozwiązaniem do kompletacji dla AutoStore
 • Integracja z ERP / WMS i różnymi systemami łańcucha dostaw w magazynie
Grafika robota AutoStore z oprogramowaniem

Pierwsi na świecie

eManager to owoc naszej niezrównanej wiedzy na temat rozwiązań AutoStore i strategicznego zaangażowania w roli pierwszego na świecie dystrybutora AutoStore.

Więcej

eManager pomaga naszym klientom w osiągnięciu maksymalnych korzyści z AutoStore, oferując:

 • Doskonałą obsługę procesów AutoStore
 • Przyjazny dla użytkownika konfigurowalny interfejs
 • Elastyczne i dynamiczne kolejkowanie i obsługiwanie zamówień
 • Wydajne ustalanie priorytetów zadań

Korzyści dla ciebie:

 • Zwiększona produktywność
 • Szybsza realizacja zamówień
 • Większa precyzja
 • Minimalny czas szkoleń
Grafika obrazująca zwrot inwestycji przy użytku oprogramowania od Element Logic

Szybki zwrot z inwestycji

Strategiczne połączenie ujednoliconej i jednocześnie konfigurowalnej platformy pozwala nam rozbudowywać system eManager o nowe funkcje, aby zaspokoić kolejne potrzeby klientów i wymagania rynku.

Więcej

Podstawą eManager jest ujednolicona platforma „plug-and-play”, którą można skonfigurować w zależności od potrzeb klienta i wymogów branży.

Korzyści dla ciebie:

 • Wysokie bezpieczeństwo inwestycji
 • Gwarantowana wydajność i dostępność
 • Szybkie i łatwe wdrożenie
 • Szybki zwrot z inwestycji
Grafika robotów AutoStore pozwalających na skalowalność

Skalowalność

Bez względu na wielkość systemu AutoStore, eManager dostosuje się do potrzeb Twojego magazynu.

Więcej

System eManager to skuteczne narzędzie do zarządzania magazynem AutoStore, niezależnie od jego rozmiarów. System eManager można skalować w oparciu o określone parametry (liczba użytkowników, pojemników, robotów, portów, transakcji itp.)

Korzyści dla ciebie:

 • Możliwość dostosowania do potrzeb klienta
 • Harmonijny rozwój magazynu w miarę wzrostu liczby klientów
Grafika pokazująca proces elastycznej integracji oprogramowania od element Logic.

Elastyczna integracja z rozwiązaniami IT

System eManager obsługuje szybki, elastyczny i znormalizowany import i eksport danych z i do różnego rodzaju systemów klienta.

Więcej

System eManager umożliwia bezpośrednią integrację z:

 • Systemem ERP/WMS klienta w celu stałej kontroli zapasów, aktualizowania i realizacji zamówień, wysyłki itp.
 • Systemami zarządzania transportem (TMS) na potrzeby pakowania w porcie AutoStore lub automatycznej kompletacji i etykietowania
 • Urządzeniami ręcznymi, jak sprzęt put-to-light (PTL), drukarki itp.
 • Urządzeniami automatycznymi, jak systemy przenośnikowe itp.

Korzyści dla ciebie:

 • Kompatybilność z systemami klienta
 • Szybsza realizacja zamówień
 • Szybkie dostarczanie przedmiotów do operatora
 • Zwiększona produktywność
Grafika z pracownicą magazynu symbolizująca udoskonalone procesy pracy w magazynie

Udoskonalone procesy

Wykorzystując ujednolicone i udoskonalone procedury, system eManager upraszcza procesy w magazynie.

Więcej

System eManager obsługuje kombinacje towarów przyjmowanych i wydawanych, umożliwia kompletację i pakowanie w porcie oraz upraszcza zwroty ograniczając liczbę etapów procesu i włączając w nie zapewnianie jakości.

Korzyści dla ciebie:

 • Większa wydajność pracy operatora
 • Szybsza dostępność towarów do kompletacji
 • Mniej transakcji
 • Produkcja LEAN
Grafika ekranu z oprogramowaniem, na którym dłoń wybiera kafelek E-commerce.

Możliwość dostosowania do Twojego łańcucha dostaw

System eManager można dostosować do wymogów różnych modeli łańcuchów dostaw, w tym stosowanych w branży e-commerce, handlu hurtowym, sprzedaży detalicznej i wielu innych.

Więcej

System eManager obsługuje różne procedury obsługi zamówień, takie jak:

 • Kompletacja zamówień (na przykład. Multi-Order-Picking, kompletacja falowa, kompletacja strefowa)
 • Identyfikowanie produktów, na przykład skanowanie
 • Drukowanie opakowań i etykiet
 • Niestandardowe instrukcje operatorów

Korzyści dla ciebie:

 • Dostosowania do specyfiki łańcucha dostaw
 • Udoskonalone procesy AutoStore
 • Większa wydajność
Ikona monitora symbolizująca możliwość dostosowania oprogramowania

Możliwość dostosowania

System eManager dostosowuje się do wymagań magazynu w zależności od specyfiki branży.

Więcej

System eManager obsługuje procesy w magazynach firm z wielu branżach, takich jak:

 • Odzież
 • Sprzęt sportowy
 • Elektronika użytkowa
 • Podzespoły elektroniczne
 • Dystrybucja części
 • Farmaceutyki
 • Usługi logistyczne (3PL)
 • E-commerce

Korzyści dla ciebie:

 • Dostosowanie do specyfiki branży
 • Udoskonalone procesy AutoStore
 • Większa wydajność
Ikona ramienia robota symbolizująca innowacyjność oprogramowania Element Logic

Innowacyjność

Nasz wewnętrzny dział badań i rozwoju nieustannie podnosi poprzeczkę jakości i innowacyjności technologii AutoStore eManager, trzymając rękę na pulsie trendów rynkowych i potrzeb klientów.

Więcej

W tym celu nasi inżynierowie odwiedzają magazyny klientów, na bieżąco monitorują wymagania rynkowe i analizują nowe technologie, jak na przykład akcesoria do robotów.

Korzyści dla ciebie:

 • Możliwość dostosowania do zmieniających się trendów rynkowych
 • Ciągła optymalizacja magazynu
 • Większa produktywność
Pas bezpieczeństwa z klamrą symbolizujący niezawodność oprogramowania

Niezawodność

Ponieważ system eManager jest rozwijany z wykorzystaniem dobrze sprawdzonych technologii, gwarantuje on długoterminową możliwość przystosowania do zmian w branży.

Więcej

Jednym z przykładów jest zastosowanie najnowszej technologii Microsoft .NET.

Korzyści dla ciebie:

 • Niezawodność i skalowalność
 • System szeroko stosowany na świecie
 • Obsługa aplikacji mobilnych, aplikacji serwerowych Windows i chmurowych mikrousług
Ikona kół zębatych, zintegrowanego wsparcia technologicznego w magazynie

Zintegrowane wsparcie

System eManager jest objęty zintegrowanym wsparciem technicznym udzielanym przez zespół złożony z osób o bardzo dobrej znajomości zarówno rozwiązań oprogramowanie, jak i AutoStore.

Więcej

Umowa o poziomie usług (SLA) określa zakres i terminy dostępności osoby kontaktowej na potrzeby wsparcia, serwisu i utrzymania. Umowa utrzymania zapewnia też aktualizacje i ulepszenia umożliwiające ciągłe doskonalenie rozwiązania.

Korzyści dla ciebie:

 • Optymalizacja działania systemu
 • Mniej przestojów
 • Zwiększona produktywność

eManager to sprawdzone w praktyce przez wielu zadowolonych klientów oprogramowanie do integracji z AutoStore.

Przeglądaj nasze projekty