FAQ

Najczęściej zadawane pytania o AutoStore

System

Jaka jest temperatura pracy modułów AutoStore?

Każdy moduł AutoStore jest dopuszczony do pracy w zakresie temperatur od 2 do 35 stopni Celsjusza (35 do 95 stopni F). Temperaturę pracy systemu 18-25 stopni można uznać za normalną. Wilgotność podczas pracy modułów wynosi 40-90%, BEZ KONDENSACJI.

Czy możemy używać naszego istniejącego już oprogramowania (ERP/ Warehouse) razem z AutoStore?

Element Logic może zintegrować Twój system AutoStore z istniejącym już oprogramowaniem.

Czy dostarczacie kluczowe elementy projekty, w tym projekt, oprogramowanie, sprzęt, instalację / wdrożenie i dokumentację?

Element Logic dostarcza kompletny produkt, w tym: projekt, oprogramowanie, instalację, wdrażanie, dokumentację i obsługę klienta.

Czy AutoStore rejestruje wszystkie informacje w przypadku awarii i w jaki sposób to działa?

Tak, wszystkie działania i awarie są rejestrowane i można je śledzić. EWMS może śledzić wszystkie pojemniki za pośrednictwem dziennika Log Publisher. Klient / EWMS musi przetrzymywać zawartość pojemnika i musi wykonać kopię zapasową wszystkich krytycznych danych.

Czy system zabezpiecza pracowników przed obrażeniami, zwłaszcza w obrębie stacji kompletujących?

Tak. Porty są wyposażone w środki bezpieczeństwa, aby pracownicy nie odnieśli obrażeń podczas pracy.

Jaka jest wymagana wytrzymałość podłogi, aby instalacja AutoStore była możliwa?

Przykład: instalacja z 16 pojemnikami o wysokości i obciążeniu 30 kg (66 funtów) = 2000 kg / m2. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z naszym zespołem w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kiedy można spodziewać się finalizacji z zatwierdzeniem 50 kilogramów na pojemnik?

Standardem AutoStore jest maksymalna waga 30 kg / pojemnik (66 funtów / pojemnik). Dalszy rozwój zależy od popytu i rynku.

Jakiej poprawy wydajności w roboczogodzinach mogę się spodziewać przy korzystaniu z systemu AutoStore?

Będzie się to różnić w zależności od każdego przypadku, ponieważ wpływa na to wiele czynników, takich jak: prędkość kompletacji przed i po, współczynnik redukcji błędów i redukcja obszaru składowania.

Czy możliwa jest instalacja AutoStore, jeśli wysokość siatki nie jest taka sama na całej powierzchni (różna wysokość od góry do podłogi)?

Tak, naszym jedynym wymaganiem jest to, aby góra (każdej) siatki była płaska (na tym samym poziomie wysokości).

Czy można zainstalować AutoStore na różnych kondygnacjach w budynku?

Tak. Pojemniki można wymieniać między różnymi poziomami za pomocą windy pojemnikowej.

Czy konieczne jest usunięcie istniejących kolumn w moim magazynie, aby zainstalować AutoStore?

Nie, system AutoStore może obchodzić przeszkody, takie jak słupy, rury i ściany.

Jaka jest odległość od środka do środka (długość - szerokość) między pojemnikami?

705 mm (27,75 cala) szerokości siatki i 480 mm (18,9 cala) długości siatki.

Czy można używać AutoStore do magazynów chłodniczych?

Możliwe jest użycie modułów AutoStore w chłodniach do 2 stopni Celsjusza (35 stopni F) w warunkach stałego środowiska (np. niska, stała wilgotność i temperatura). Mimo że moduły będą działać w tym środowisku, nie zrealizowaliśmy jeszcze żadnej instalacji w chłodnym. Wilgotność podczas pracy modułów wynosi 40-90%, BEZ KONDENSACJI.

Czy można używać systemu AutoStore w magazynach głębokiego mrożenia?

Nie, obecnie AutoStore nie zezwala na używanie instalacji AutoStore w środowiskach o temperaturze poniżej 2 stopni Celsjusza (35 stopni F). W tej chwili nie planujemy osobnego rozwoju „mroźni AutoStore”.

Czy istnieją wymagania dotyczące podłogi w magazynie, w którym instalowany miałby być AutoStore?

Tak, istnieją pewne wymagania zgodne z normami przemysłowymi wymienionymi w naszej instrukcji instalacji wstępnej AutoStore. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

Czas wdrożenia

Standardowo 12 tygodni (bez instalacji, uruchomienia, rozruchu), ale jesteśmy również w stanie dostarczyć system w krótszym czasie.

Czy AutoStore może być używane w obszarach chronionych przed ESD?

Tak, nasz system został zaprojektowany do użytku w branży podzespołów elektronicznych. Pojemniki AutoStore istnieją również w wersji PP-ESD.

Czy AutoStore może być używane w pomieszczeniach typu clean room?

Moduły cechują się stopniem ochrony IP20 i nie są dopuszczone do użytku w pomieszczeniach typu clean room.

Jaki jest czas realizacji pobrania pojemnika od zamówienia do jego prezentacji (minimalny - średni - maksymalny w najgorszym przypadku)

Normalne zamówienia powinny być znane z pewnym wyprzedzeniem (30 minut), aby móc wydobyć pojemniki na wyższy poziom i zapewnić bardziej stabilną przepustowość. Możliwe są również bardziej pilne zamówienia, ale może to wymagać dodatkowej wydajności robota. Wydobycie kosza z dolnego poziomu siatki (poziom 16) zajmuje zwykle około 3,36 min. Czas transportu do stacji kompletowania nie jest wliczony (w najgorszym przypadku wydobycie może zająć 5–10 minut z powodu tymczasowego zablokowania obszaru przez inne czynności związane z wydobyciem).

Jaki jest średni czas między awariami?

AutoStore działa na dostępności systemu powyżej 98%. Statystyki z ponad 100 realizacji AutoStore pokazują średnio> 99,6% dostępności. W przypadku instalacji AutoStore z 50 robotami i 12-16-godzinnymi zmianami oczekiwana awaryjność jest na poziomie 2-3 krótkich postojów na dzień roboczy. Zwykle zatrzymanie może powodować szybką procedurę zatrzymania / uruchomienia systemu i trwać około 3 minut. Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że w większości sytuacji awarii ulegną tylko części całego systemu. AutoStore zajmie się nimi automatycznie lub mogą być one obsługiwane lokalnie na stacjach roboczych.

Jaki jest średni czas naprawy / regeneracji?

Zwykle zatrzymanie może powodować szybką procedurę zatrzymania / uruchomienia systemu i trwać około 3 minut. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że w większości normalnych sytuacji tylko części całego systemu ulegną awarii

Czy nocne przygotowanie jest możliwe?

Nocne przygotowanie to strategia, w której Klient zna wszystkie lub tylko określoną liczbę pojemników potrzebnych do realizacji zamówień następnego dnia. Zamówienia znajdują się w systemie od poprzedniego wieczoru, dzięki czemu można skorzystać z ich wstępnego wykopania w nocy. Im więcej zamówień będzie znanych, tym lepsze będzie nocne przygotowanie wraz z dystrybucją pojemników. Jest to możliwe, o ile roboty będą wystarczająco naładowane w nocy. Może być konieczne posiadanie dodatkowego użytkownika w przypadku problemów.

Czy możliwe jest prognozowanie?

Prognozowanie to strategia stosowana przez Klienta do przewidywania wykorzystania pojemników dnia następnego, na podstawie danych z przeszłości (statystycznie z poprzednich dni lub lat). Chodzi o to, aby przygotować określoną liczbę SKU (pojemników) w nocy, abyśmy mogli uzyskać dobre dopasowanie między rzeczywistymi zamówieniami a prognozowanymi pojemnikami, gdy kompletacja rozpocznie się następnego dnia. Tylko przy bardzo wysokim współczynniku trafień prognozowanie wykorzystanie tej strategii będzie korzystne.

Jaki jest pobór mocy systemu AutoStore?

Najlepszy w swojej klasie AutoStore zużywa 10-15% energii w porównaniu do systemu miniload.

Czy rozszerzenie AutoStore jest możliwe?

Tak, istnieje możliwość rozbudowy instalacji podczas „normalnej” pracy. Dodanie robotów i portów podczas pracy jest całkowicie możliwe, natomiast rozszerzenie siatki, bez potrzeby wstrzymywania części.

Czy wsparcie technika serwisu na miejscu jest wymagane, aby uruchomić AutoStore?

Wystarczy mieć na miejscu superużytkownika przeszkolonego w AutoStore. (zwykle pracuje w systemie AutoStore z innymi zadaniami, np. wybieranie lidera zmiany).

Czy AutoStore można wdrożyć na obszarach trzęsień ziemi?

AutoStore przeprowadził szeroko zakrojone testy systemu w obszarach objętych zagrożeniem trzęsieniami ziemi, np. w Japonii i USA. Nie możemy potwierdzić w tych obszarach skuteczności certyfikatem, ale Element Logic może spełnić wszelkie lokalne wymagania.

Przyszły rozwój

Nieustannie pracujemy nad poprawą wydajności systemu AutoStore, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania.

Winda pojemnikowa - koncepcja oprogramowania: Jak działa winda pojemnikowa?

Winda pojemnikowa może łączyć ze sobą dwie siatki AutoStore. Będą to dwa oddzielne systemy, z dwoma kontrolerami / planistami / bazą danych SQL. Nowy moduł, G2GPortManager, będzie utrzymywał kontakt między obydwoma Kontrolerami, działał zgodnie z oboma plikami ASlog i wysyłał wiadomości do obu systemów. Jeśli jeden pojemnik opuści jedną siatkę za pomocą windy pojemnikowej, zostanie on usunięty z bazy danych pierwotnej siatki. Kiedy wejdzie do drugiej siatki za pomocą windy, zostanie wstawiony do bazy danych drugiej siatki. WMS musi utrzymywać i równoważyć poziom pojemnika w obu instalacjach.

Czy system jest wyposażony w system przeciwpożarowy?

Nie, ale istnieje kilka rozwiązań chroniących AutoStore (np. zraszacze). Coraz więcej klientów stosuje również proces redukcji tlenu. Zalecenia projektowe dla zautomatyzowanych instalacji zraszaczy są oparte na normach, takich jak FM Global Data Sheet 8-9, NFPA13, EN12845 lub VdS CEA 4001.

Jakie jest prawdopodobieństwo wybuchu pożaru w systemie AutoStore?

Szanse na wybuch pożaru w systemie AutoStore są ograniczone. Wynika to ze sposobu układania pojemników jeden na drugim w połączeniu z unikalnym projektem pojemnika. AutoStore jest starannie zaprojektowany i specjalnie testowany pod tym kątem przez ostatnie 10 lat.

Jakie środki bezpieczeństwa są podejmowane w celu zapobieganiu pożarom?

AutoStore stale przeprowadza zatwierdzone testy przeciwpożarowe w instytucjach na całym świecie i robił to w ciągu ostatnich 10 lat. Na podstawie tych doświadczeń dostępny jest podręcznik ochrony przeciwpożarowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Element Logic.

Czy AutoStore przeprowadza testy ogniowe?

Tak, AutoStore wykonał wiele testów ogniowych w ciągu ostatnich 10 lat i stale wprowadza ulepszenia, aby zmniejszyć ryzyko pożarowe.

Pojemniki

Jaka jest dozwolone waga załadowania jednego pojemnika?

Aktualne maksymalne obciążenie = 30 kg (66 funtów)

Czy pojemniki są zabezpieczone ESD?

Posiadamy oba typy: PP ESD (czarny) oraz w standardzie nie antystatyczny HDPE (szary).

Czy możliwe jest umieszczenie różnych produktów w jednym pojemniku?

Tak. Możesz podzielić pojemnik na kilka przegródek. Pojemniki AutoStore są również przygotowane do zastosowania fizycznych podziałek. Zarządzanie i konserwacja zawartości pojemników (zapas / SKU) leży po stronie EWMS.

Czy można włożyć do pojemnika więcej niż określa to maksymalny ciężar? A jeśli to możliwe, jak system sobie z tym radzi?

Nie, może to spowodować błędy w systemie. Pojemnik z nadwagą nie zostanie przyjęty w portach AutoStore (kontrola nadwagi).

Czy możliwe jest usunięcie pojemnika z siatki na stanowiskach kompletacji?

Możliwe jest wyjmowanie pojemników z systemu w portach „transferowych”, ale pojemniki muszą być obsługiwane w kontrolowanym, zamkniętym środowisku (np. pętla przenośnika), w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pojemnika.

Jakie są wewnętrzne wymiary pojemnika?

Wymiary wewnętrzne: 600x400xx310mm (pojemnik 330mm) 600x400x200mm (pojemnik 220mm)

Czy na górze każdego pojemnika może znajdować się pokrywa?

Obecnie nie jest to oficjalny moduł AutoStore, ale pojemnik z pokrywą jest w fazie rozwoju. Będzie gotowy do produkcji w 2020 roku.

Wymiarowanie

Maksymalny rozmiar systemu, wszelkie ograniczenia (wysokości i pojemnika)

Maksymalna wysokość siatki: patrz pytanie poniżej. Maksymalne obciążenie na pojemnik: 30 kg (66 funtów). Rozważamy instalacje o wielkości: – komórki w X / Y> 255 (~ 1000000 pojemników 330 mm) – ponad 254 robotów jako instalacje specjalne . Dysponujemy rozwiązaniami technicznymi do realizacji jeszcze większych instalacji, ale z operacyjnego punktu widzenia zaleca się podzielenie tak dużych instalacji na jednorazowo kilka mniejszych (głównie ze względu na przepustowość wpływu ewentualnych zatrzymań).

Czy są jakieś ograniczenia co do rozmiaru siatki?

Maksymalna wysokość to stos 16 pojemników 330 mm lub 24 pojemników 220 mm, co daje wysokość około 5,4 m (17,75 stopy). Roboty i zalecany serwis zwiększają całkowitą wysokość do 7,4 m (24,25 stopy). Wytyczne projektowe: 1. Preferowany jest stosunek szerokości siatki do długości w metrach między 1: 1 a 1: 3. 2. Minimalny rozmiar siatki (szerokość / długość) w liczbie komórek to liczba pojemników na wysokość plus 2 w każdym kierunku. 3. Aby zapobiec „przepełnieniu”, powinno być co najmniej 15-25 komórek siatki na robota (praktyczna zasada to 25). 4. Jeśli warunki nie są zgodne z punktami 1-3, instalacja AutoStore może być nadal bardzo wydajnym rozwiązaniem, ale zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy / symulacji.

Jaka jest minimalna wysokość wymagana dla siatki?

1 pojemnik plus ścieżka nad nim. Może być nawet mniej, jeśli tor jest używany „tylko” jako droga do transportu pojemników między różnymi sieciami. Jeśli zdefiniowane są tylko tory lub 1 pojemnik, system nadal musi być zabezpieczony konstrukcją wsporczą.

Ile miejsca potrzebujemy między dachem a górną częścią siatki?

Do ruchu robotów potrzebujemy co najmniej 600 mm (2 stopy). Należy również uwzględnić przestrzeń dla personelu serwisowego i pomocniczego do obsługi i użytkowania pojazdu serwisowego AutoStore. AutoStore zaleca co najmniej 2 m (6,5 stopy) wolnej przestrzeni nad siatką. W szczególnych można zaakceptować niższą wysokość, ale musi to zostać zatwierdzone przez odpowiednie osoby oraz przedstawicieli Element Logic.

Jaki jest całkowity prześwit między długością i szerokością pojemnika w stosunku do otworu utworzonego przez siatkę (długość i szerokość)?

3 mm (0,12 cala) ze wszystkich stron (tolerancja pojemnika +/- 2 mm)

Czy można używać jednego portu zarówno do kompletacji, jak i załadunku towarów do pojemników?

Tak.

Jaka jest średnia liczba pojemników, które można dostarczyć do jednego portu kompletacji?

(Teoretyczna techniczna maksymalna prędkość portu w prezentacjach pojemnika na godzinę) Dla portów przenośnikowych: -Na poziomie antresoli: do 240 wymian / godzinę (4 wymiany / min) -Na parterze: do 180 wymian / godzinę (3 wymiany / min ). Minimalny czas wymiany: 5 sekund, 1 sekunda dla kontroli wagi i 1 sekunda dla NSH; Dla portów karuzelowych: -Na antresoli: do 500 wymian / godzinę (8 wymian / min) -Na parterze: do 400 central / godzinę (6 wymian / min); Minimalny czas wymiany: 3 sekundy; Dla portów Swing: – Przy 8 m: Do 160 pojemników na godzinę – Przy 12 m: Do 140 pojemników na godzinę – Przy 16 m: Do 125 pojemników na godzinę; Minimalna wymiana czas: 3 sekundy Różne od przypadku do przypadku. Najszybsza obecnie instalacja: Karuzela: ~ 360 port przenośnikowy: (200-240) Wyższą przepustowość na stację roboczą można osiągnąć poprzez: – grupowanie pojemników (jedna prezentacja pojemnika na x picków) – posiadanie kilku portów na stację roboczą.

Czy można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność kompletacji na operatora?

Tak, można to osiągnąć na kilka sposobów. 1. AutoStore zawsze zlicza rzeczywiste dostawy z pojemników, ale często klient może osiągnąć dodatkowe możliwości kompletacji, korzystając z efektu „partii” (tj. operator konsoliduje w jednym porcie kilka zamówień jednocześnie). Te zamówienia są wybierane przez WMS, aby jak najlepiej dopasować żądanie SKU (tj. Z jednego dostarczonego pojemnika / SKU operator może odebrać do kilku zamówień). 2. Kilka portów AutoStore można zgrupować blisko siebie, aby stworzyć stację roboczą obsługiwaną przez tego samego operatora. W porównaniu z pojedynczym stanowiskiem pracy operator może osiągnąć znacznie wyższą wydajność. 3. Połączenie z punktu 1 i 2.

Porty

Czy można zmienić listę kompletacji?

Tak, zmiany już przeniesionego zadania lub grup zadań do AutoStore są możliwe, ale każda późniejsza zmiana może mieć negatywny wpływ na szybkość i wydajność systemu, ponieważ system mógł już wykorzystać zasoby robota do przygotowania danego pojemnika.

Swing Port: czy dostępna będzie wersja z szerokim / wąskim uchwytem bocznym?

Oferujemy tylko port WSH Swing.

Swing Port: Wysokość podnoszenia

Moduł podnośnika może być dostarczony w długości 5,5 m (18 stóp), 11 m (36 stóp) lub 16,5 m (54 stopy) i dostosowany na miejscu do odpowiedniej wysokości.

Winda pojemnikowa: prędkość

Prędkość 2,5 m / s. Przyspieszenie wynosi 2,5 m / s2.

Swing Port: Umiejscowienie

Swing porty wymagają co najmniej dwóch (2) komórek między sobą, zarówno w kierunku x, jak i y. Kiedy rozmieszczamy 2 komórki od siebie w kierunku x, muszą one być zwrócone w przeciwnych kierunkach, aby zostawić miejsce dla osoby kompletującej.

Swing Port: koncepcja oprogramowania

Podobnie jak w przypadku każdego portu AutoStore, każdy port swing ma swoje własne oprogramowanie sprzętowe.

Swing Port nad siatką

To rozwiązanie jest obecnie niedostępne. Opiera się na wnioskach z realnych zgłoszeń i może zająć ponad 12 miesięcy na opracowanie po złożeniu zamówienia w AutoStore.

Roboty

Jaka częstotliwość jest używana w komunikacji Robota?

Na całym świecie używane jest 2,4 GHz.

Jaki zasięg obejmuje każdy punkt dostępu (access point)?

2,4 GHz: do 30 robotów (maks. 50) / standard. pole zasięgu w promieniu 25 m na punkt dostępowy (maks. do 50 m). Stare instalacje w Europie: 433 MHz: do 30 robotów / standard. pole zasięgu w promieniu 25 m na punkt dostępowy (maks. do 50 m). Stare instalacje w USA: 915 MHz: do 30 robotów (maks. 50) / standardowe pole zasięgu w promieniu 25 m na punkt dostępowy (maks. do 50 m).

Czy jeśli mój magazyn ma słupy, czy potrzebuję punktów dostępu (access point) między wszystkimi słupami?

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Minimalna konfiguracja dla każdej instalacji to 2 AP. W szczególnych przypadkach może być potrzebne dodatkowe AP, aby uniknąć czarnych punktów z powodu konstrukcji budowlanych.

Jaka jest zalecana liczba stacji ładowania dla robotów?

Obecnie standardem jest jedna stacja ładowania na robota. Obecnie testujemy stosunek 70% ładowarek na robota. Trwają dalsze prace nad zmianą tego stosunku do 1: 2 lub nawet mniej w szczególnych przypadkach.

Jaka jest maksymalna prędkość robota?

R5: maksymalna prędkość = 3,1 m / sekundę (10 stóp / sekundę); Przyspieszenie = 0,8 m / sekundę2 (2,6 stopy / sekundę); Prędkość podnoszenia = 1,6 m / sekundę (5,25 stopy / sekundę) B1: Maksymalna prędkość = 4 m / sekundę (13 stóp / sekundę); Przyspieszenie = 1,4 m / sekundę2 (4,6 stopy / sekundę); Prędkość podnoszenia = 1,6 m / sekundę (5,25 stopy / sekundę)

Czy można regulować lub kontrolować prędkość robota?

Jest to zakodowane na stałe i kontrolowane w oprogramowaniu robota.

Ile czasu zajmuje podniesienie pojemnika z dołu siatki?

Przykład: 16 poziomów pojemnika: minimum 3 minuty 36 sekund (plus 3:36 na późniejsze czyszczenie). Proces wydobywania jest zwykle wykonywany w tle, przed żądaniem pojemnika i prezentacją w porcie.

Czy system musi zostać zamknięty, jeśli robot zablokuje się w sieci?

Nie. W większości sytuacji system będzie działał dalej. Moduł oprogramowania AutoStore XHandler przejmuje uszkodzonego robota i próbuje naprawić sytuację błędu bez zatrzymywania systemu. Tylko w sytuacjach, których nie można obsłużyć automatycznie lub istnieje ryzyko kolizji robota, system zatrzyma się.

Co jest gwarancją tego, że ​​roboty się nie zderzają?

Oprogramowanie ACS planuje i kontroluje ruch robotów, aby zapobiec ich kolizji. Robot na bieżąco raportuje swoją pozycję do oprogramowania ACS. Sterowanie jazdą robota jest realizowane przez enkoder silnika i zabezpieczane przez dwa różne czujniki toru dla każdego kierunku.

Jaka jest żywotność i oczekiwana długość życia baterii dla każdego robota?

Szacowana żywotność akumulatora Chairman AGM 12105T używanego w AutoStore R5: – System działa 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu: 8 lat – System działa 16 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu: 4 lata – System działa ponad 16 godzin dziennie, powyżej 5 dni w tygodniu: 2 – 4 lata.

Ile waży robot?

R5: Masa robota wraz z bateriami wynosi 148 kg (326,28 funta). Przy maksymalnie załadowanym pojemniku byłoby to 148 kg + 30 kg + ~ 5 = ~ 183 kg (326,28 funta + 66 funtów + ~ 11 = 403,44 funta)

Jaki rodzaj baterii jest używany w R5?

R5 standardowo wykorzystuje akumulatory AGM 12V / 105Ah (kwas ołowiowy – Absorbed Glass Mat).

Ile pobrań wykonuje jeden robot?

To zależy od każdego przypadku. Ogólną zasadą jest prezentacja 25 pojemników na robota na godzinę +/-. Ale nawet 40 pojemników na robota jest możliwe. Symulacja może to sprawdzić.

Jaki jest właściwy czas cyklu ładowania (na przykład: minuty do naładowania, godziny pracy lub opis pracy zmianowej)?

Normalny dzień roboczy dla R5 wynosi około 20 godzin. Każdy robot potrzebuje co najmniej 4 godzin ciągłego ładowania dziennie. Przy stałym zapotrzebowaniu na wydajność w ciągu dnia przy ponad 8-10 godzinach pracy: roboty muszą mieć możliwość krótkich okresów szybkiego ładowania w ciągu dnia roboczego, np. podczas przerw lub okresów niskiej wydajności. W innym przypadku potrzebne są dodatkowe roboty. 24-godzinna praca: potrzebna jest pewna liczba dodatkowych robotów, aby zrealizować potrzeby związane z ładowaniem i zapewnić długą żywotność baterii.

Czy system ma taką samą wydajność przy załadunku pełnego pojemnika 30 kg (66 funtów), jak w przypadku pustych pojemników?

Tak.

Czy system jest sprawdzony i niezawodny nawet przy niewyważonym załadunku zasobnika?

Tak, ale skrajnie niewyważone obciążenie (np. 30 kg / 66 funtów w jednym rogu lub mniej niż 1/3 komory) może zwiększyć ścieranie części ulegających zużyciu.

Jaka jest żywotność i oczekiwana długość działania silników dla każdego robota?

Zależy to od masy, częstotliwości jazdy, częstotliwości podnoszenia, godzin pracy itp.

Bezpieczeństwo produktu

Jakie są obszary zainteresowania dotyczące bezpieczeństwa?

Jeśli chodzi o AutoStore głownie skupiamy się na bezpieczeństwie. W szczególności na bezpieczeństwie przeciwpożarowym, ktore ma ogromne znaczenie. Nie wystarczy opracować sposobów gaszenia pożaru, który już się rozpoczął. O wiele większe znaczenie mają środki i metody stosowane w celu zapobieżenia wybuchowi pożaru. Wszystkie produkty AutoStore są testowane i zatwierdzane przez zewnętrzne i niezależne agencje z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Na dzień dzisiejszy AutoStore posiada proces zatwierdzania obejmujący różne aspekty asortymentu produktów w 19 różnych obszarach. Na rynku europejskim istnieje wiele dyrektyw, takich jak LVD, EMC, RED i dyrektywa maszynowa UE. Stanowią one integralną część procesu zatwierdzania bezpieczeństwa, a także są zgrupowane razem pod auspicjami certyfikacji CE. Oznakowanie CE, jak wiadomo, to system oparty na deklaracji własnej. W przypadku AutoStore konieczne jest, aby wszystkie nasze certyfikaty produktów zostały przetestowane, zatwierdzone i certyfikowane przez akredytowane agencje, takie jak te opisane powyżej. Podobnie w innych regionach świata, AutoStore polega na certyfikacji akredytowanych jednostek, które są w stanie przeprowadzić niezbędne testy bezpieczeństwa swoich produktów. Pozwala nam to utrzymać wysoki poziom jakości, jakiego wymagamy i jakiego oczekują nasi klienci.

Jakie kroki podjęto by bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

Najlepszą zasadą jest zapobieganie 

Od 2009 roku AutoStore prowadzi ciągłe testy całego systemu w Europie i USA pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Testy te obejmują różne konfiguracje tryskaczy, stosunki wysokości w stosunku do zwisających sufitów oraz zagęszczenie kompaktowych jednostek magazynowych. Obserwacje ujawniły, że nawet przy magazynowaniu materiałów palnych o dużej gęstości obecnych w obiekcie do składowania, wzrost pożaru został opóźniony z powodu braku dostępnego lub krążącego tlenu, który w innym przypadku byłby niezbędny do rozszerzenia i nasilenia pożaru.

W zakresie modułów AutoStore przeprowadzono obszerne testy różnych produktów, w wyniku których powstało obszerne portfolio raportów i certyfikatów. Poniżej wymienione są niektóre z najistotniejszych zatwierdzonych badań.

LVD Dyrektywa niskonapięciowa:

Test ten wystawia moduły na sfabrykowane uszkodzenia i naprężenia w celu upewnienia się, że w ten sposób nie wytworzy się ciepło stając się źródłem ognia lub stwarzając zagrożenie dla personelu.

EMC – Dyrketywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej:

Ten test jest wykonywany w celu upewnienia się, że moduły nie wpływają niekorzystnie na inne maszyny, a także, że moduły AutoStore nie są narażone na promieniowanie elektromagnetyczne. To obszerne badanie obejmuje testy antystatyczne.

Dyrketywa Maszynowa UE:

Dyrektywa ta gwarantuje, że maszyna jest bezpieczna w użyciu i nie stwarza ryzyka obrażeń ciała użytkowników.

RED – Dyrketywa dotycząca urządzeń radiowych:

Ponieważ niektóre produkty zawierają nadajniki-odbiorniki radiowe, niezwykle ważne jest, abyśmy nie naruszali prawnie ustalonych długości fal częstotliwości. Obejmuje to moc nadajnika i zakres częstotliwości, w te których produkty nadają.

ETL – Electrical Testing Laboratory:

Znak ETL jest uznawany za dowód, że produkt spełnia północnoamerykańskie normy bezpieczeństwa. Władze i urzędnicy w USA i Kanadzie akceptują znak ETL jako dowód zgodności produktu z ustalonymi standardami branżowymi. Znak jest akceptowany przez nabywców detalicznych na produktach pozyskiwanych, podczas gdy dla konsumentów jest łatwo rozpoznawalny na wielu produktach jako symbol bezpieczeństwa.

Czy znalazłeś odpowiedź, której szukałeś?

Skontaktuj się z nami po więcej informacji.

Skontaktuj się z nami