Szybciej niż kiedykolwiek: Jak automatyzacja pomaga marce Knuspr utrzymać 3-godzinny czas dostawy

Spółka Knuspr jest częścią grupy Rohlik, z siedzibą w Czechach. Automatyzując swoje centrum logistyczne w Monachium we współpracy z Element Logic, Knuspr trzykrotnie zwiększył wydajność komplementacji, podwoił ogólną wydajność i zmniejszył nakłady inwestycyjne decydując się na model finansowania typu pay-per-pick.

W ciągu dwóch lat od uruchomienia pierwszego centrum logistycznego w Monachium, firma osiągnęła znaczący wzrost spowodowany utworzeniem dodatkowych centrów logistycznych w Monachium oraz uruchomieniem usług we Frankfurcie. Działając przez sześć dni w tygodniu z gwarancją dostawy tego samego dnia w godzinach 7:00-22:00, firma oferuje różnorodny asortyment ponad 12 000 produktów, obejmujących zarówno rozpoznawalne globalne marki oraz nowe, pozyskiwane lokalnie produkty od lokalnych dostawców.

Gotowi na automatyzację, czyli jak utrzymać bieżącą obsługę i jednocześnie rozwijać biznes 

Po uruchomieniu centrum logistycznego w Monachium w 2021r., firma Knuspr odnotowała znaczny wzrost popytu na swoje produkty. W konsekwencji, firma zdecydowała się przeprowadzić ocenę potencjału automatyzacji magazynu w celu zwiększenia efektywności i wydajności. 

Będąc startupem na niemieckim rynku, kluczowym założeniem przy wdrażaniu jakiegokolwiek projektu było utrzymanie bieżących operacji logistycznych na niezmienionym poziomie. Centrum logistyczne w Monachium było jedynym centrum operacyjnym w regionie. Jednak ponieważ był to już działający obiekt nie było możliwości poszerzenia jego powierzchni. Firma musiała więc znaleźć rozwiązanie, które zwiększy pojemność magazynową, bez poszerzania powierzchni hali. W osiągnięciu tego celu kluczowa okazała się szybka instalacja systemu o wysokiej gęstości składowania.

Ze względu na to, że Knuspr w standardzie usług oferuje klientom 3-godzinny termin dostawy od momentu złożenia zamówienia, firma poszukiwała systemu, który umożliwiłby przechowywanie zróżnicowanego asortymentu produktów z możliwością bardzo szybkiej kompletacji.

Wybór odpowiedniego systemu automatyzacji

Zespół Knuspr rozpoczął ocenę potencjału automatyzacji od zidentyfikowania prac w magazynie, które pochłaniały najwięcej roboczogodzin, w tym kompletacji, przechowywania i uzupełniania asortymentu. Zidentyfikowano procesy, których automatyzacja w magazynie przyniosłaby największe korzyści. Jak wyjaśnia Chief Automation Officer w Grupie Rohlik, Aleš Malucha, to bardzo pomogło skoncentrować uwagę na „wyborze odpowiedniej technologii” w celu osiągnięcia założeń. W rzeczywistości ocenie poddano wszystkie technologie automatyzacji magazynów, które były „dostępne na rynku i mogłyby być odpowiednie dla naszego szybkiego biznesu” – mówi Malucha. Priorytetem było osiągnięcie wysokiej prędkości kompletacji, dlatego zdecydowano się na wdrożenie systemu ASRS (Automated Storage and Retrieval System). Był to jasny i logiczny wybór pozwalający na zwiększenie wydajności w procesie kompletacji, bez uszczerbku dla jego dokładności.

Knuspr Ales Malucha

Porównując system AutoStore z systemem typu shuttle, zwycięzca jest tylko jeden. Chociaż system typu shuttle mógłby potencjalnie usprawnić operacje, jego elastyczność i skalowalność są ograniczone. Dodatkowo, wymagałby dłuższych korytarzy i znacznie większej powierzchni do utrzymania tej samej pojemności magazynu. W porównaniu do niego innowacyjny design typu „cube” systemu AutoStore dał firmie Knuspr możliwość znacznego zwiększenia pojemności przechowywania na istniejącej powierzchni, bez konieczności jej poszerzenia. Poprzez efektywne wykorzystanie przestrzeni w każdym kierunku – poziomo, pionowo oraz w głąb – system zagospodarowuje dodatkową powierzchnię magazynową, która dotychczas była niewykorzystana. 

Zdecydowano się na wdrożenie systemu AutoStore we współpracy z Element Logic, ponieważ jest to system, który jest w stanie sprostać zarówno codziennym zadaniom magazynowym, jak i długoterminowym potrzebom strategicznym. Jak wyjaśnia Malucha: „System AutoStore zaoferował nam stabilność w dostarczaniu klientom zamówień w zaledwie kilka godzin. Co więcej, możemy go skalować: zarówno pod względem wolumenu, jak i gamy asortymentu, którą rozszerzamy.” 

Wdrażanie rozwiązania w życie

Po porównaniu instalacji w podobnych firmach, Knuspr wybrał Element Logic na partnera wdrożenia swojego systemu. Jak wspomina Joachim Kieninger, Director Strategic Business Development w Element Logic, stworzenie silnej relacji z zespołem projektowym było kluczowe: „Aleš i jego zespół chcieli wykorzystać system AutoStore najlepiej jak to możliwe. Począwszy od naszego pierwszego wstępnego projektu, krok po kroku dowiadywali się coraz więcej na temat funkcjonalności technologii AutoStore. I vice versa: my z kolei coraz lepiej rozumieliśmy wizję procesów, jaką Knuspr chciał zrealizować”.

Knuspr Joachim Kieninger

Nie ma miejsca na błąd

Dzięki interoperacyjności systemu AutoStore pozwalającej na integrację z właściwie każdym systemem WMS (Warehouse Management System), a także oprogramowaniem ERP i podobnymi platformami, Knuspr bezproblemowo utrzymał stosowane dotychczas w magazynie oprogramowanie WMS. Co więcej, Element Logic rozszerzył istniejący WMS o dodatkowy moduł oprogramowania, który umożliwił automatyczne sterowanie operacjami zastępując wcześniejszy ręczny przepływ pracy.

Instalacja przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym etapie istniejącą powierzchnię podzielono na dwie strefy: w pierwszej porządkowano halę przygotowując ją do instalacji nowego systemu, w drugiej natomiast odbywała się regularna codzienna praca związana z płynną obsługą zamówień.

Następnie, w drugim etapie role stref odwrócono aż do całkowitego ukończenia instalacji systemu AutoStore. Napięty harmonogram pozostawił niewielki margines błędu, a silne partnerstwo z klientem odegrało kluczową rolę w płynnym wdrożeniu systemu. Jak skomentował jeden z członków zespołu: „Z pewnością dużą zaletą były dobre wypracowane relacje międzyludzkie”. I chociaż cały projekt trwał osiem miesięcy, sam etap instalacji został pomyślnie zakończony już po trzech miesiącach.

Dostawy szybsze niż kiedykolwiek 

Obecnie obiekt obsługuje 3000 zamówień dziennie. Wdrożenie nowego systemu przyniosło spodziewane rezultaty – ogólna wydajność magazynu wzrosła dwukrotnie w porównaniu do wcześniejszej pracy manualnej, a wydajność komplementacji od momentu wdrożenia systemu potroiła się.

Usprawnienia w procesach to nie jedyna zaleta wdrożonego systemu. Odnotowano także istotny wzrost satysfakcji pracowników związany ze znacznym ograniczeniem pracy fizycznej. Pracownicy nie chodzą już po towary – to towary są dostarczane do nich, a po umieszczeniu ich na gridzie (konstrukcji aluminiowej) wymagają minimalnego nakładu pracy. Zadania takie jak kompletacja, uzupełnianie zapasów i korekty zostały zautomatyzowane, co pozwala członkom zespołu skoncentrować wysiłek na dostarczaniu wysokiej jakości pracy. 

Usprawniono również procesy szkoleniowe dla zespołu, ponieważ nowy system jest intuicyjny i łatwy do zrozumienia. Wystarczy zaledwie „jedna pełna godzina intensywnego szkolenia i jeden cały dzień” aby pracownik mógł wykonywać pracę bez nadzoru.

System AutoStore pozwala firmie Knuspr nieprzerwanie wypełniać standardowe zobowiązanie wobec klientów polegające na dostawie zamówionych towarów w ciągu maksymalnie trzy godzin. System działa bez przerwy, umożliwiając Knuspr szybsze dostawy. Dzięki wsparciu technologii można z wyprzedzeniem dokonywać kompletacji i efektywnie obsługiwać popołudniowy szczyt zamówień.

W stronę przyszłości

Firma Knuspr przygotowuje się do otwarcia nowego centrum logistycznego z końcem 2023r. Nowe centrum ma podwoić bieżącą wydajność, czyli obsłużyć 6000 zamówień dziennie. W tym kontekście istotną zaletą systemu AutoStore jest jego elastyczność w zakresie skalowania. Jego modułowy design umożliwia zwiększenie pojemności w zależności od potrzeb lokalizacji, bez zakłócania bieżącej działalności. W ramach przyjętej strategii ekspansji firma Knuspr zamierza wdrożyć drugi system do obiektu w Monachium, przeznaczony do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych.

Specyfikacja projektu:

  • Typ instalacji: już istniejący obiekt
  • Czas wprowadzenia produktu na rynek: 8 miesięcy
  • Czas instalacji: 3 miesiące
  • WMS: eManager
  • SKU: 12 000