Rodzaje magazynów

Rodzaje magazynów – poznaj je zanim zdecydujesz

Wybór konkretnego rodzaju powinien być poprzedzony analizą cech wszystkich dostępnych rozwiązań oraz potrzeby przechowywania konkretnych towarów. Wówczas mamy pewność, że nasza decyzja jest świadoma i oparta na konkretnych przesłankach.

Dynamiczne wzrosty w sprzedaży internetowej, stała potrzeba zwiększania wydajności oraz szybkości realizowania zamówień sprawiają, że również branża magazynowa staje przed nowymi wyzwaniami, a możliwości poszczególnych rodzajów magazynów oraz systemów magazynowania nieustannie się zmieniają. Jakie zatem wyróżniamy rodzaje magazynów ze względu na przeznaczenie?

Magazyn otwarty

Jest to najtańszy i najprostszy rodzaj magazynu. Wykorzystuje się je do przechowywania produktów, dla których bez znaczenia jest działanie czynników pogodowych. Magazyny otwarte posiadają nawierzchnię utwardzoną lub gruntową. W praktyce są to najczęściej ogrodzone place składowe lub terminale kontenerowe, w których przechowuje się drewno, wyroby stalowe i żeliwne lub ceramiczne materiały budowlane, na które nie ma wpływ np. deszcz.

Magazyn półotwarty

Daje możliwość składowania towarów w taki sposób, że nie szkodzą mu czynniki atmosferyczne, lecz magazyn nie jest w całości zamknięty. Magazyn półotwarty jest takim rodzajem magazynu, który przykładowo posiada trzy ściany i dach, natomiast jego część nadal pozostaje otwarta. Co można w nim przechowywać? Na przykład wyroby ceramiczne, cement w workach itd., dla których najważniejsze jest zabezpieczenie przed wilgocią, a temperatura ma mniejsze znaczenie.

Magazyn zamknięty

Jest to trwała budowla związana z utwardzonym gruntem, która na stałe pozostaje zamknięta. Magazyn zamknięty może być parterowy, jedno- lub wielopiętrowy. Zdarza się, że magazyn zamknięty posiada również podziemie służące do przechowywania. Ten rodzaj magazynów często jest wyposażany również w chłodnie, zbiorniki i inne przestrzenie. Przykładami magazynów zamkniętych mogą być np. silosy zbożowe lub magazyny wysokiego składowania.

Magazyn specjalny

To taki rodzaj magazynu, który pozwala przechowywać określone towary w warunkach, które są dla nich odpowiednie, a ich niespełnienie może w konsekwencji oznaczać stratę towaru. Przykładem magazynu specjalnego są przestrzenie przeznaczone przechowywaniu paliw, przechowalnie owoców.

Rodzaje magazynu a system magazynowania

Niezależnie od rodzaju wybranego magazynu należy zastanowić się nad wdrożonym w nim systemem, który pozwoli nie tylko zmieścić cały towar na danych lokalizacjach, ale też w sposób sprawny i świadomy na prośbę klienta kompletować zamówienie. W skrócie – nowoczesny magazyn to taki, który spełni wymogi pod kątem pojemności, pozwoli precyzyjnie określać lokalizację danego towaru czy jego stan.

W przypadku potrzeby magazynowania niewielkich przedmiotów będących produktem końcowym, co jest charakterystyczne dla firm z gałęzi e-commerce, niezbędne wydają się systemy automatycznego ładowania. składowani i kompletacji

Jakie obecnie rozwiązania magazynowania są dostępne na rynku?
• Tradycyjne regały (np. paletowe, wspornikowe, półkowe, meta, dynamiczne, antresole i konstrukcje stalowe)
• Systemy automatycznego magazynowania:
• Shuttle – system magazynowania i kompletacji z wykorzystaniem wózków jeżdżących w regałach
• Miniload – system oparty na wykorzystaniu układnic pracujących w regałach
AutoStore – unikalny system automatycznego magazynowania i kompletacji oparty na najbardziej sprawnie poruszających się robotach

Warto przyjrzeć się każdemu z systemów automatycznego magazynowania i rozważyć takie aspekty jego wdrożenia jak: szybkość kompletowania towaru, skalowalność, poziom automatyzacji czy skala oszczędności wynikająca w dłuższej perspektywie z instalacji.

Chcesz wiedzieć w szczegółach, jak działa AutoStore od Element Logic? Przeczytaj i obejrzyj nasz materiał.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up