Jak zautomatyzować „slotting” w magazynie

Slotting, czyli proces polegający na optymalnym rozkładzie towarów w magazynie jest kluczowy dla optymalizacji przepływu pracy AutoStore i osiągnięcia maksymalnej przepustowości w setkach systemów AutoStore na całym świecie, dostarczanych przez Element Logic.

Dwa czerwone roboty AutoStore na górze aluminiowej siatki.

Jedna z najbardziej kosztownych czynności w magazynie to przeorganizowanie zapasu, znane również pod nazwą slottingu. Jego zadaniem jest umożliwienie łatwego dostępu do często pobieranych towarów oraz umiejscowienie ich w dogodnej lokalizacji, skracając czas i wysiłek wymagany do realizacji zamówień. 

Wykorzystywanie ludzkiej pracy do slottingu jest kosztowne. W nowoczesnych centrach logistycznych jest często zbyt wiele produktów, aby do ich przeorganizowania wystarczyła praca ręczna.

Automatyczny slotting: mądry sposób na organizację zapasu

Wszystkie systemy magazynowania – zarówno tradycyjne, jak i te zautomatyzowane (ASRS) – posiadają funkcję slottingu. Przyjmuje się, że popularne wśród klientów i często sprzedawane produkty są przechowywane z przodu lub na zewnątrz podwójnych lub potrójnych lokalizacji. Jednak trudno przewidzieć popyt na każdy z towarów. Nigdy nie jest on stały i rzadko sezonowy, co powoduje błędy w statycznym slottingu. 

Slotting jest niezbędny w pracy magazynów, ale jednocześnie zbyt kosztowny dla wielu firm. Do 2025 roku sektor eCommerce ma być warty 7 bilionów dolarów rocznie. Magazyny muszą więc szukać innych niż wykorzystanie ludzkiej siły rozwiązań do przeorganizowania zapasów.

Jak wygląda slotting z systemem AutoStore

System AutoStore eliminuje slotting ręczny dzięki przyjęciu trzech założeń:

  • Zapasy nie są statyczne: stale rośną i zmieniają się.
  • Najlepszym czynnikiem pozwalającym przewidzieć, który pojemnik będzie niezbędny do kompletacji, jest zapotrzebowanie na dany towar.
  • Nowe zapasy są zawsze bardziej popularne niż stare. Mogą zostać umieszczone na starszych zapasach. 

Na wydajność systemu AutoStore nie ma wpływu liczba produktów przechowywanych w systemie ani sposób rozmieszczenia poszczególnych jednostek SKU.

Wykorzystując tzw. „naturalny slotting” system gwarantuje wysoki poziom wydajności.

„Naturalny slotting” występuje, gdy często rotujące pojemniki są zwracane i przechowywane na górnym poziomie systemu. Z upływem czasu wolniej rotujące pojemniki schodzą na dół układu. To sprawia, że roboty rzadko muszą pobierać pojemniki z samego dołu.

robot AutoStore
AUTOMATYCZNY SLOTTING: Umieszczając często rotujące pojemniki na górze, te wolniej rotujące przesuwają się na dół, dzięki czemu AutoStore operuje głównie na kilku pierwszych poziomach.

Ile czasu zajmuje slotting w AutoStore?

Przeciętny robot floty AutoStore przeznacza około 80% swojego czasu na obsługę pojemników i jedynie 20% na ich wykopywanie. Wykopywanie odbywa się przede wszystkim podczas przerw lub w nocy, gdy pozostałe systemy są bezczynne.

Aby wyeliminować oczekiwanie operatorów na zamówienia, pojemniki są aktywnie umieszczane w procesie zwanym przygotowaniem pojemników, w którym wykorzystuje się system WMS (ang. warehouse management system). Wykonując czynności poprzedzające kompletację zamówienia, operatorzy mogą pracować bez przerw i bez opóźnień.

W najgorszym możliwym scenariuszu zdarzeń – gdy dolny pojemnik jest niezbędny do realizacji zamówienia ad hoc – roboty potrzebują 3 minuty i 36 sekund aby przywieźć najgłębszy pojemnik.

Jeżeli dolne pojemniki są potrzebne częściej, można wykorzystać więcej robotów.

magazyn
MNIEJ CZASU NA WYKOPYWANIE: Zaledwie 1/3 pojemników w systemie AutoStore wymaga wykopania.

System AutoStore ma średnio 16 pojemników ustawionych w stosie. Około 80% zamówień z tego magazynu to tylko 20% całego towaru.

Jak widać na poniższym przykładzie zasady 80/20:

  • 39% pojemników jest dostępne bez konieczności wykopywania.
  • Przeciętny pojemnik jest zlokalizowany na głębokości 2,5 komórek w układzie, a pobranie zajmuje zaledwie 27 sekund.
  • Dolna połowa (czyli 8 poziomów) to mniej niż 5% potrzebnych pojemników.

Kiedy przyjrzymy się innym systemom ASRS, które przemieszczają pojemniki po kierunku X, Y, Z wykorzystaniem windy, widzimy, że AutoStore jest często szybszy i bardziej wydajny w kompletowaniu zamówień.

Trzy poniższe cechy AutoStore pozwalają zaoszczędzić czas, równoważąc tym samym wysiłek związany z kopaniem: 

  • Gęstość sprawia, że odległości do pokonania są od 25 do 40 procent krótsze.
  • Kiedy system AutoStore ma dużą ilość wolnych przestrzeni na górnym poziomie, zapewnia środowisko o wysokiej wydajności dla robotów, w którym  poruszają się bardziej efektywnie.
  • Brak kolejek, gdy pojemniki są dostarczane do portów.

Slotting z bezkonkurencyjną wydajnością

Dzięki krótkim dystansom, jakie pokonują roboty AutoStore, nie tracisz czasu. W porównaniu do klasycznych systemów ASRS, gdzie mamy korytarze, wysokie regały i czas oczekiwania pojemników w kolejce do stacji roboczej, AutoStore przebija wydajnością swoją konkurencję – przeciętny robot realizuje 30 i więcej dostaw pojemników na godzinę.

Średnia głębokość kopania zmierzona w 350 systemach AutoStore wynosi 2,6 poziomów pojemnika, co stanowi idealny rozkład 80/20 w systemie o wysokości 16 pojemników.

Żaden system na rynku nie osiąga takiego poziomu wydajności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o optymalizacji magazynu?

Skontaktuj się z nami!

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up