element logic eLogiq

Element Logic uruchamia platformę do optymalizacji magazynów, opartą na chmurze danych z Real-Time-Data

Norweska firma Element Logic stworzyła platformę opartą na chmurze danych, która gromadzi, analizuje, udostępnia i wykorzystuje strumienie danych z kilku źródeł jednocześnie. eLogiq został zbudowany na bazie technologii Microsoft Azur. Długofalowym celem jest zaproponowanie magazynom w pełni zautomatyzowanego rozwiązania, które samo się optymalizuje.

„Niepewna przyszłość zwiększa potrzebę szybkiego reagowania w intralogistyce i zarządzania globalnymi zasobami. Dostęp do wglądu w dane i wsparcie w podejmowaniu decyzji są kluczowe dla przetrwania biznesu, optymalizacji działań w magazynie, logistyki i utrzymania odpowiedniego poziomu rentowności”– mówi Dag-Adler Blakseth, Chief Executive Officer Element Logic.

eLogiq – przewaga konkurencyjna

Element Logic nawiązał partnerstwo z Microsoft, dzięki czemu platforma eLogiq jest zbudowana na bazie technologii chmury danych Azur. eLogiq umożliwia gromadzenie i analizowanie przepływu danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, pozwalając biznesom na podjęcie kroków w procesie natychmiastowej optymalizacji działań w magazynie.

„Nowa platforma, zbudowana na bazie technologii Azur i stworzona przez Element Logic, jest ważnym krokiem w procesie optymalizacji operacji magazynowych. Udostępnianie danych stwarza okazję do rozwoju i poprawy efektywności. Dla biznesów decydujących się na korzystanie z platformy jest to gwarancja przewagi wśród konkurencji”– mówi Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader w Microsoft Norwegia.

„Dzięki eLogiq możemy pomóc klientom w doskonaleniu procesów wewnętrznych, wzroście efektywności i zagwarantować szybkie, skuteczne realizowanie zamówień”– mówi Sutharshan Nadarajah, Technology Director Element Logic.

"Dzięki eLogiq możemy pomóc klientom w doskonaleniu procesów wewnętrznych, wzroście efektywności i zagwarantować szybkie, skuteczne realizowanie zamówień"

— Sutharshan Nadarajah, Technology Director Element Logic
Technical Director_Sutharshan Nadarajah

Dane są złotem

Dane są najważniejszym atutem w rozwoju nowych i cennych rozwiązań. Aby być konkurencyjnym na zmieniającym się rynku, należy mieć dostęp do danych zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł. Większe zasoby danych ułatwiają podejmowanie prawidłowych i szybkich decyzji.

„Rozwiązania zastosowane w magazynach naszych klientów to cenne źródło danych, a eLogiq gromadzi i strukturyzuje je w bazie danych. Pochodzą z różnych źródeł, w tym również z innych rodzajów oprogramowania Element Logic, jak eManager, eOperator i eController. Są one łączone i używane do optymalizacji opartej na wykorzystaniu danych”– wyjaśnia Sutharshan Nadarajah.

Dobra współpraca: Daniel Reime z Microsoft razem z Sutharshan Nadarajah, Element Logic

Maraton, nie sprint

Element Logic optymalizuje funkcjonowanie magazynów od lat 80., specjalizuje się w rozwijaniu oprogramowania i zautomatyzowanych rozwiązań, które umożliwiają firmom tworzenie, operowanie i zarządzanie magazynami. Te działania przyczyniają się do powstawania dużych zasobów danych. Są one przetwarzane, analizowane i prezentowane jako wartościowy wgląd w tworzenie bazy, na której można polegać przy podejmowaniu decyzji.

Platforma danych eLogiq została stworzona właśnie do tego celu: zbierania danych, ich strukturyzacji i analizy, a następnie wykorzystania do różnorakich usług i zastosowań, które będą przynosić korzyści.

W nadchodzących miesiącach i latach te usługi i zastosowania staną się częścią eLogiq. Od rozwiązania w postaci pulpitu nawigacyjnego wyświetlającego przetworzone kluczowe dane w oparciu o wskaźniki KPI do API, które umożliwia systemom zarządzania magazynem pozyskiwanie surowych danych z eLogiq. W przyszłości nasze usługi będą pozwalać na prognozy dotyczące przepływu zasobów i możliwych problemów. Będzie też uwzględniać dalszą optymalizację magazynu, pozyskiwanie danych w celu udokumentowania zrównoważonego rozwoju, zarządzane ryzykiem i wymaganiami wynikającymi z regulacji.

"Inteligentna dostępność i wykorzystanie danych pomoże naszym klientom zarządzać rynkiem i światem w ciągłych zmianach"

— Dag-Adler Blakseth, CEO Element Logic
Element Logic CEO

„Długoterminowo, naszym celem jest stworzenie zautomatyzowanego rozwiązania do magazynów, które samo się optymalizuje i dopasowuje, bazując na wglądzie w dane. To pozwoli tracić mniej czasu i uwolnić zasoby, które będzie można wykorzystać do innych zadań. Nasza digitalizacja i rozwiązania służące do optymalizacji procesów mogą być dostarczone w postaci gotowych usług, co oznacza, że klienci mogą skupić się na wartościach i wynikach, a mniej przejmować się samym procesem”– wyjaśnia Sutharshan Nadarajah.

„Skupimy się na kreowaniu nowych usług i zastosowań, aby rozwijać platformę. Inteligentna dostępność i wykorzystanie danych pomoże naszym klientom poruszać się po wciąż zmieniającym się rynku i świecie. Produkt będzie stale rozwijany w nadchodzących latach. To będzie ekscytująca podróż”– mówi Dag-Adler Blakseth, Chief Executive Officer.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up