OmniMod

Element Logic poważnie inwestuje w OmniMod: Przyszłość logistyki to modułowość i sztuczna inteligencja.

Element Logic zainwestował 15 mln koron norweskich w OmniMod AS, dostawcę systemów modułowych, który zajmuje się automatyzacją i obsługą sortowania paczek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

OmniMod został założony w 2020 roku przez Tobiasa Drage Roti i Sevę Karpova w ramach ich pracy magisterskiej i wywodzi się ze środowiska badawczego NTNU (Norwegian University of Science and Technology), a dokładniej z dziedzin cybernetyki i robotyki. Od 2020 roku start-up rozrósł się na tyle, że obecnie zatrudnia ponad 15 studentów i absolwentów NTNU. Tobias poznał Sandera Engevika w NTNU School of Entrepreneurship w 2021 roku. Oboje współpracowali przy zamykaniu rundy inwestycyjnej. Inwestycja umożliwi OmniMod jeszcze szybszy rozwój produktu, a dzięki współpracy z wiodącymi podmiotami w branży, start-up ma już kilka ekscytujących projektów w toku, które pozwolą mu z powodzeniem wprowadzić nową technologię na rynek.

"Wszyscy w Element Logic jesteśmy pod wielkim wrażeniem OmniMod i tego, jak wiele osiągnęli w tak krótkim czasie. Kompetencje zespołu w zakresie innowacyjnych koncepcji sortowania i sekwencjonowania paczek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji są niezwykłe. Stanowią istotną przewagę nad innymi podmiotami zajmującymi się automatyzacją."

— Dag-Adler Blakseth, CEO Element Logic
Dag-Adler Blakseth, CEO Element Logic

pierwszym i największym na świecie integratorem systemu AutoStore. Do jednych z głównych priorytetów Element Logic należy powiększanie oferowanej gamy produktów oraz optymalizacja proponowanych rozwiązań. Element Logic zależy na automatyzacji jeszcze większej części łańcucha wartości. Technologia OmniMod została zweryfikowana i oferuje unikalny oraz szeroki zakres automatyzacji dla logistyki.

Element Logic to niesamowita firma, która naprawdę osiągnęła sukces dzięki swoim pracownikom i kulturze organizacyjnej. Stojący za nią ludzie są zdolni, godni zaufania i kreatywni, a zatem mają wszystkie cechy idealnych inwestorów, którzy wyniosą nasz start-up na nowy poziom. Nie możemy się doczekać dalszej współpracy i pokazania reszcie świata, co możemy razem osiągnąć”. – Tobias Drage Roti, CEO OmniMod.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Chcesz dowiedzieć się więcej o optymalizacji magazynu?

Skontaktuj się z nami!