Element Logic Microsoft

Element Logic podpisuje umowę partnerską z Microsoft

Umowa partnerska pomiędzy Microsoft i Element Logic będzie koncentrować się na współpracy i wykorzystaniu technologii chmury MS Azure.

Jako partner firmy Microsoft podzielamy jej globalną wizję, która zakłada, że każdej osobie i organizacji na świecie można umożliwić osiąganie co raz ambitniejszych celów. Widzimy, że razem z Microsoftem mamy wielki potencjał. Jako Element Logic:

  • będziemy ambasadorem inicjatyw Microsoft Norway w zakresie umiejętności cyfrowych,
  • będziemy projektować sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny i etyczny, zgodnie z zasadami jej tworzenia,
  • skupimy się na zrównoważonym rozwoju i zmniejszaniu naszego śladu węglowego,
  • będziemy dążyć do budowania bardziej zróżnicowanej i inkluzywnej kadry pracowniczej,
  • stworzymy rozwiązania i usługi dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić naszym pracownikom i klientom przyszłość bez dyskryminacji.

W Element Logic skupiamy się na promowaniu określonych wratości. Podstawą jest budowanie umiejętności cyfrowych. Wierzymy, że da nam to strategiczną przewagę na rynku.

Przystępując do programu Microsoft Partner Pledge, Element Logic łączy się z szerszą społecznością, aby w działaniu zwiększyć nacisk na te aspekty. Ciągła koncentracja na umiejętnościach cyfrowych, różnorodności i inkluzywności sprawia, że Element Logic stawia konkurencji poprzeczkę bardzo wysoko. Ponadto przyjmujemy skandynawski model biznesowy z płaską strukturą organizacyjną i szybkim podejmowaniem decyzji, co uważamy za zaletę przy pozyskiwaniu najlepszych zasobów.

Rozwijanie umiejętności cyfrowych

Jednym z naszych głównych obszarów zainteresowania i jednocześnie hasłem przewodnim jest „optymalizacja wydajności magazynu”. W Element Logic zajmujemy się automatyzacją i robotyzacją, a to wymaga nieustannego rozwoju umiejętności cyfrowych, aby w przyszłości utrzymać przewagę konkurencyjną.

W czasach czwartej rewolucji przemysłowej, kiedy zmiany technologiczne zachodzą w niezwykle szybkim tempie, musimy równie szybko kształtować wymagane umiejętności cyfrowe. Strategicznie ważne jest dla nas oparcie naszych rozwiązań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, na wiodących technologiach partnerów takich jak Microsoft. Naszą chmurę budujemy właśnie w oparciu o platformy i technologie Microsoftu.

"Podwojenie liczby pracowników i liczb finansowych w przeciągu roku może być stresujące dla całej organizacji. Ale utrzymanie certyfikatu Great Place to Work to znaczące osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni"

— Eir Bjørkly, Wiceprezes wykonawcza Element Logic na Europę Północną
Eir Bjørkly

Inkluzywność i różnorodność

Jedną z ważniejszych przyczyn naszego pomyślnego rozwoju jest to, że potrafiliśmy przeprowadzić szeroko zakrojoną rekrutację i wziąć pod uwagę osoby o różnym profilu (wiek, płeć, pochodzenie). Prawie dwukrotne zwiększenie liczby pracowników w ciągu 12 miesięcy (ze 140 do 225), na co duży wpływ miała pandemia Covid-19, wyznacza kierunek, w jakim zmierza kultura naszej firmy.

„Podwojenie liczby pracowników i liczb finansowych w przeciągu roku może być stresujące dla całej organizacji. Ale utrzymanie certyfikatu Great Place to Work to znaczące osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni”, mówi Eir Bjørkly, Executive Vice President Northern Europe w Element Logic.

Element Logic liczy obecnie nieco ponad 220 pracowników, z czego około 90 zatrudnionych jest w centrali w Norwegii. Będziemy dalej wzmacniać organizację poprzez zatrudnianie kompetentnych osób. Zarówno Microsoft, jak i Element Logic reprezentują inkluzywną kulturę organizacyjną stawiającą na różnorodność.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Więcej przeczytasz w zakładce:

Aktualności