Polityka ochrony prywatności i plików cookie

Niniejsza polityka ochrony prywatności i plików cookie („Polityka“) opisuje sposób, w jaki Element Logic Poland Sp. z o. o. („my“) przetwarza Państwa dane osobowe i używa plików cookie.


Edytuj swoje preferencje dotyczące plików cookie

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Element Logic Poland Sp. z o. o. jest administratorem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą stroną internetową.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki lub chęci skorzystania z praw określonych w niniejszej Polityce, prosimy o kontakt z nami:

Element Logic Poland Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
Polska
Tel: +48 698 096 823
info@elementlogic.pl

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajduje się tabela naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, aby dać Państwu jasny obraz tego, które kategorie danych osobowych przetwarzamy dla naszych zróżnicowanych celów oraz podstawy prawne, na których opiera się nasze przetwarzanie. W ten sposób można łatwo zobaczyć, jakie działania związane z przetwarzaniem danych są wykonywane przez Element Logic i dlaczego to robimy.

CelPodstawa prawna Kategorie danych osobowych
Ocena, rozwój i doskonalenie usług, towarów i systemów Element Logic.Charakter uzasadniony

Charakter uzasadniony Element Logic wynika z celu gromadzenia danych wymienionego w lewej kolumnie.

Dane sesji, w tym adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz data i godzina.
Projektowanie, optymalizacja, ocena, rozwój i doskonalenie strony internetowej Element Logic.ZgodaDane sesji, w tym adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki, system operacyjny, referrer URL (poprzednio odwiedzona strona) oraz data i godzina.
Dostarczenie interaktywnej mapy pokazującej naszą lokalizację.ZgodaDane sesji, w tym adres IP i referrer URL (poprzednio odwiedzona strona).
Zapewnienie dostępu do filmów z naszego kanału YouTube.ZgodaDane sesji, w tym adres IP, data i godzina i referrer URL (poprzednio odwiedzona strona).
Odpowiedź na Twoją prośbę przesłaną przez nasz formularz kontaktowyUzasadnione zainteresowanieDane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy.

 

Informacje te są przesyłane z Państwa komputera do nas za pomocą różnorodnych plików cookie, za wyjątkiem danych kontaktowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Więcej informacji na temat używania przez nas plików cookie można znaleźć w sekcji 9.

3. STRONA INTERNETOWA

Gdy odwiedzają Państwo stronę internetową (https://www.elementlogic.pl/), automatycznie gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje techniczne dotyczące Państwa sprzętu oraz interakcji z naszą stroną internetową (dane sesji).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe celem oceny, rozwoju i doskonalenia usług, towarów i systemów Element Logic. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje działania mające na celu uczynienie naszej strony internetowej i innych usług bardziej przyjaznymi dla użytkownika, opracowanie lub wyróżnienie funkcji cyfrowych, poprawę oferty dla klientów, tworzenie danych w celu poprawy przepływu towarów i logistyki (np. w celu prognozowania zakupów, zapasów i dostaw), rozwój i poprawę asortymentu produktów firmy i efektywności wykorzystania zasobów, poprawę naszych systemów informatycznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa, generowanie statystyk na potrzeby analiz rynkowych i konsumenckich, monitorowanie działalności i rozwój metod operacyjnych i biznesowych związanych z zamówieniami i zakupami, automatyczną archiwizację zachowań, które mogą wymagać kontroli ze względów bezpieczeństwa. W tym celu Element Logic przeprowadza ogólne analizy w formie zbiorczej, dotyczące zachowań związanych z kliknięciami i odwiedzaniem, informacji o urządzeniach, historii zamówień, lokalizacji geograficznej oraz informacji zwrotnych od poszczególnych klientów.

Podstawa prawna dla naszego przetwarzania opiera się na tzw. wyważeniu uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. f. RODO), co oznacza, że przetwarzanie jest konieczne w oparciu o naszą ocenę, że Element Logic ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, który nie jest nadrzędny w stosunku do Państwa interesu, aby nie przetwarzać danych osobowych.

Na naszej stronie internetowej możemy zamieszczać odnośniki do usług osób trzecich. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych przez te usługi.

 

3.1 GOOGLE ANALYTICS

W ramach strony internetowej https://www.elementlogic.pl/ korzystamy z usługi Google Analytics. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji technicznych dotyczących Państwa sprzętu oraz interakcji z naszą stroną internetową (dane sesji).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu projektowania, optymalizacji, oceny, rozwoju i doskonalenia strony internetowej Element Logic. Google Analytics udostępnia usługę analizy stron internetowych i tworzy pseudonimizowane profile użytkowników.

Podstawa prawna dla naszego przetwarzania danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a. RODO). Państwa zgoda jest dobrowolna, przy czym należy ją wyrazić klikając odpowiedni przycisk na „bannerze plików cookie” na naszej stronie internetowej. Zgodę można w każdej chwili wycofać, (patrz punkt 9 dotyczący możliwości wycofania zgody).

 

3.2 GOOGLE MAPS

W ramach strony internetowej https://www.elementlogic.pl/ korzystamy z usługi Google Maps. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji technicznych dotyczących Państwa interakcji z naszą stroną internetową (dane sesji).

Jest to interaktywna mapa, która umożliwia wyświetlenie naszej lokalizacji. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczenia interaktywnej mapy pokazującej naszą lokalizację.

Podstawa prawna dla naszego przetwarzania danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a. RODO). Państwa zgoda jest dobrowolna, przy czym należy ją wyrazić klikając odpowiedni przycisk na „bannerze plików cookie” na naszej stronie internetowej. Zgodę można w każdej chwili wycofać, (patrz punkt 9 dotyczący możliwości wycofania zgody).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z Google Maps, mapa zostanie wyświetlona na naszej stronie internetowej. Państwa adres IP oraz informacje o odwiedzeniu naszej strony internetowej zostaną przesłane do Google. Google będzie przechowywać te informacje na swoich serwerach.

 

3.3 YOUTUBE

W ramach strony internetowej https://www.elementlogic.pl/ korzystamy z usługi YouTube. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji technicznych dotyczących Państwa interakcji z naszą stroną internetową (dane sesji).

Korzystamy z YouTube w jego trybie zwiększonej prywatności, aby wyświetlać filmy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia dostępu do filmów z naszego kanału YouTube.

Podstawa prawna dla naszego przetwarzania danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a. RODO), przy czym należy ją wyrazić klikając odpowiedni przycisk na „bannerze plików cookie” na naszej stronie internetowej. Zgodę można w każdej chwili wycofać, (patrz punkt 9 dotyczący możliwości wycofania zgody).

Tryb zwiększonej prywatności oznacza, że YouTube otrzyma Państwa adres IP, datę i godzinę wyświetlenia filmu, a także informacje o odwiedzeniu naszej strony internetowej. Dane te będą przesyłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy zostanie uruchomiony film.

 

3.4 FACEBOOK PIXEL

Używamy Facebook Pixel do mierzenia działań klientów po obejrzeniu reklamy Element Logic na Facebooku. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i podejmujesz działanie (na przykład przeglądając określoną stronę), piksel Facebooka jest uruchamiany i zgłasza to działanie. W ten sposób dowiemy się, kiedy klienci obejrzeli naszą reklamę na Facebooku. Facebook nie dostarcza nam żadnych danych osobowych w tym zakresie, jedynie raporty o widowni i wydajności reklam.

Facebook jest administratorem danych, gdy wyświetla reklamy ludziom na podstawie informacji, które ludzie przekazują bezpośrednio Facebookowi, oraz danych, które Facebook otrzymuje, gdy witryny i aplikacje instalują piksel i SDK Facebooka. Oznacza to, że Element Logic nie jest administratorem danych w odniesieniu do Facebook Pixel. Przeczytaj więcej o Facebook Pixel tutaj: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

 

3.5 TAG LINKEDIN INSIGHT

Tag LinkedIn to część kodu JavaScript, który dodaliśmy do naszych stron internetowych, aby umożliwić dogłębne raportowanie kampanii i pomóc nam uzyskać cenne informacje na temat odwiedzających naszą stronę. Używamy tagu LinkedIn Insight do śledzenia konwersji, przekierowywania odwiedzających witrynę i odblokowywania dodatkowych informacji o członkach wchodzących w interakcje z naszymi reklamami LinkedIn. Tag LinkedIn Insight umożliwia gromadzenie metadanych, takich jak informacje o adresie IP, znacznik czasu i zdarzenia, jak wyświetlenia strony. Wszystkie dane są szyfrowane. LinkedIn nie przekazuje nam żadnych danych osobowych w tym zakresie, a jedynie raporty dotyczące odbiorców witryny i skuteczności reklam.

LinkedIn jest administratorem danych, gdy wyświetla reklamy ludziom na podstawie informacji, które przekazują bezpośrednio LinkedIn, oraz danych, które LinkedIn otrzymuje, gdy witryny i aplikacje instalują tag LinkedIn Insight. Oznacza to, że Element Logic nie jest administratorem danych w odniesieniu do tagu LinkedIn Insight. Przeczytaj więcej o LinkedIn Insight Tag tutaj:

https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-faqs?lang=en  and https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

3.6 FORMULARZ KONTAKTOWY

Aby odpowiedzieć na twoją prośbę i pytania za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych, przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym zainteresowaniu aby odpowiedzieć na twoją prośbę (RODO art. 6 ust. 1 lit. f). Uważamy, że nasze zainteresowanie odpowiedzią na twoje zapytanie nie jest nadrzędne w stosunku do twoich interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

 

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane. Możemy również przechowywać dane przez dłuższy czas, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego, np. jeżeli trwa spór lub zgłoszono przestępstwo na policji. Regularnie usuwamy i kasujemy dane, które nie muszą już być przetwarzane.

 

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Element Logic udostępnia Państwa dane osobowe Google Ireland Limited i Google LLC (łącznie „Google”).

W razie potrzeby możemy udostępniać Państwa dane władzom rządowym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami i decyzjami rządowymi lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych przez Element Logic.

 

6.GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Element Logic będzie przetwarzał dane w obrębie UE/EOG. Jednak dane sesji są przekazywane przez Google na serwer Google w USA i tam gromadzone. Google przyjął strukturę ochrony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework i tym samym gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych nawet wtedy, gdy dane są przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

 

7. PAŃSTWA PRAWA

W tej części opisano Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać wgląd w nasze przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat działalności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym kopii przetwarzanych danych osobowych, co określa się mianem odpisu z rejestru. Obejmuje to informacje o celu, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przechowywania lub kryteriach określania okresu przechowywania, informacje o tym skąd dane zostały zebrane oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym informacje na temat logiki leżącej u podstaw i znaczenia działalności związanej z przetwarzaniem.

b) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych

Jeżeli uzyskaliśmy nieprawidłowe dane osobowe od Państwa, mają Państwo prawo zażądać ich poprawienia. Mają Państwo również prawo do uzupełnienia wszelkich niepełnych danych osobowych. Na Państwa życzenie poprawimy nieprawidłowe lub niepełne dane, które przetwarzamy na Państwa temat, tak szybko, jak to możliwe.

c) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli dane te zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem, muszą zostać usunięte w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Element Logic, nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone, lub jeśli użytkownik sprzeciwia się wyważeniu uzasadnionych interesów Element Logic i nie ma uzasadnionego interesu dla Element Logic lub strony trzeciej mającej dużej znaczenie. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie zaakceptować Państwa wniosek, ponieważ mogą istnieć powody, które dają nam prawo do przetwarzania danych, na przykład, jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego jako podstawa prawna lub jeśli dane te są niezbędne do potwierdzenia, przedstawienia lub obrony roszczeń prawnych.

d) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do kopiowania swoich danych osobowych w zorganizowanym formacie i w niektórych przypadkach do przekazania ich do innego administratora danych. Prawo to dotyczy jednak tylko danych, które zostały przekazane firmie Element Logic przez Państwa i które są przetwarzane za zgodą użytkownika lub na podstawie zobowiązania umownego wobec Państwa jako podstawa prawna.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas było w pewnych sytuacjach ograniczone, co oznacza, że dane te mogą być przetwarzane tylko w określonych celach. Można, na przykład, zażądać ograniczenia przetwarzania błędnych danych, jeżeli zażądano ich poprawienia. W okresie, w którym będziemy badać poprawność danych, ich przetwarzanie będzie ograniczone.

f) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec określonego rodzaju przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o wyważenie uzasadnionych interesów jako podstawy prawnej lub w ramach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo sprzeciwić się naszej działalności w zakresie przetwarzania danych. Sprzeciw wobec wyważenia przez nas interesów może zostać zgłoszony, jeżeli mają Państwo osobiste powody odnoszące się do sytuacji. W przypadku takiego sprzeciwu Element Logic dokonuje oceny czy nasze uzasadnione powody przetwarzania danych mają większe znaczenie niż interes użytkownika w ochronie jego prywatności. W takim przypadku Element może kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika, nawet jeśli sprzeciwił się on przetwarzaniu danych.

***

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób nieprawidłowy, prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji 2 powyżej. Mają Państwo również prawo do składania wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych do Krajowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych w Państwa kraju.

Polska
Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office)
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel +48 22 531 03 00
email: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/

 

8. WARUNKI I ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Najnowsza wersja naszej Polityki jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Nasza Polityka obowiązuje w każdej chwili w formie i z treścią opublikowaną na stronie internetowej.

Element Logic ma prawo do aktualizacji Polityki w dowolnym czasie. Jeśli Polityka zostanie zmieniona, zaktualizowana Polityka zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Zostaną Państwo również poinformowani o istotnych zmianach w Polityce poprzez pocztę elektroniczną. Jeśli nie życzą sobie Państwo zaakceptować zmienionej Polityki, prosimy o kontakt (patrz sekcja 2).

 

9. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIE PRZEZ ELEMENT LOGIC

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one szeroko stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich efektywności, jak również w celu dostarczenia informacji właścicielom stron internetowych. Element Logic używa również plików cookie do trzech głównych celów:

  • Pliki cookie dotyczące wydajności gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej, dzięki czemu Element Logic wie, jak funkcjonuje strona internetowa. Element Logic używa tych plików cookie w celu poprawy działania strony internetowej. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są anonimowe.

 

  • Pliki cookie do celów reklamowych dostarczają informacje o zachowaniach cyfrowych osób odwiedzających naszą stronę internetową. Plik cookie do celów reklamowych używany przez Element jest dostarczany przez Google AdWords i ma na celu ponowne zaangażowanie odwiedzających, którzy prawdopodobnie staną się klientami w oparciu o zachowania online odwiedzających na różnych stronach internetowych.

 

  • Pliki cookie bezwzględnie koniecznie są umieszczone na naszej stronie internetowej w celu zapamiętania powyższych wyborów, aby poprawić jakość przeglądania strony. Informacje te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, zainstalujemy tylko pliki cookie służące tym celom. Szczegółowy opis używanych przez nas plików cookie znajduje się w poniższej tabeli. Mogą Państwo zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie na stronie. Tutaj możba ustawić dostępne suwaki na „włączone” lub „wyłączone”, a następnie kliknąć „zapisz i zamknij”. Większość przeglądarek internetowych pozwala na pewną kontrolę większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, należy odwiedzić stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Poniższa tabela opisuje używane przez nas pliki cookie, ich cel i termin wygaśnięcia, a także, jeśli jest to opcjonalne lub konieczne:

Pliki cookieKategoriaNazwaOpisOpcjonalne czy konieczne?Wygaśnięcie
Preferencje w zakresie plików cookie

 

Bezwzględnie konieczne_consentr_permissions

_consentr-notification_disabled

Te pliki cookie są używane do zapamiętania wyboru odwiedzającego co do plików cookie na naszej stronie internetowej. W przypadku, gdy odwiedzający wyrazili wcześniej swoje preferencje, będą one przechowywane w tych plikach cookie przez okres jednego roku.Konieczne1 rok
Google Analytics

 

Wydajność_gaTe pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i udoskonalania strony internetowej. Pliki cookie służą zbieraniu informacji w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika, w tym liczbę osób odwiedzających stronę internetową i bloga, lokalizacji z której odwiedzający przeszli na stronę internetową oraz odwiedzane przez nich strony. Proszę zapoznać się z przeglądem prywatności i ochrony danych w Google.Opcjonalne2 lata
_gat1 dzień
_gid1 dzień
Google AdWords

(nakierowanie)

Reklamaads/ga-audiencesTe pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego zaangażowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie staną się klientami na w oparciu o zachowania online odwiedzających na różnych stronach internetowych.OpcjonalneSesja
Pliki cookie YouTube

 

ReklamaPREFZamieszczamy filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube w trybie zwiększonej prywatności YouTube. Ten tryb może skonfigurować pliki cookie na Państwa komputerze po kliknięciu na odtwarzacz wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać danych osobowych dotyczących plików cookie w celu odtwarzania wbudowanych filmów wideo przy użyciu trybu zwiększonej prywatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie YouTube zawierającej informacje na temat umieszczania filmów wideo.

Opcjonalne8 miesięcy
VSCSesja
VISITOR_INFO1_LIVE8 miesięcy
remote_sidSesja
Facebook PixelReklamadtrGdy odwiedzasz naszą stronę internetową i podejmujesz działanie, piksel Facebooka jest uruchamiany i zgłasza to działanie. W ten sposób dowiemy się, kiedy klient obejrzał Twoją reklamę na Facebooku.

Dowiedz się więcej o Facebook Pixel tutaj: Facebook Pixel.

Opcjonalnie

Przeczytaj więcej o tym, jak zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę na Facebook tutaj: Facebook Cookies

2 lata
fr3 miesiące
c_user3 miesiące
spin1 dzień
xs3 miesiące
presencesesja
wd1 tydzień
sb2 lata
LinkedIn Insight TagReklamaUserMatchHistoryTag LinkedIn Insight to kod JavaScript, który dodaliśmy do naszych stron internetowych, aby umożliwić dogłębne raportowanie kampanii i pomóc nam odblokować cenne spostrzeżenia na temat osób odwiedzających naszą stronę. Używamy tagu LinkedIn Insight do śledzenia konwersji, przekierowywania odwiedzających witrynę i odblokowywania dodatkowych informacji o członkach wchodzących w interakcje z naszymi reklamami LinkedIn. Tag LinkedIn Insight umożliwia gromadzenie metadanych, takich jak informacje o adresie IP, znacznik czasu i zdarzenia, takie jak wyświetlenia strony. Wszystkie dane są szyfrowane. LinkedIn nie przekazuje nam żadnych danych osobowych w tym zakresie, a jedynie raporty dotyczące odbiorców witryny i skuteczności reklam

 

Opcjonalnie

Przeczytaj więcej o tym, jak zmienić swoje preferencje tutaj: LinkedIn Insight Tag

30 dni
bcookie2 lata
bscookie2 lata
langsesja
lidc1 dzien